BTS — Go Go

Клип

Эта песня есть в альбоме

Слушать песню BTS — Go Go

Формат MP3
Битрейт 320кбит/с
Размер 9.43 МБ
Длительность

Текст песни BTS — Go Go

DOLLAR DOLLAR
Харуачимэ чжонбу танчжин
Даллё даллё нэга боро нэга сачи
Даллё даллё даллё даллё
Даллё даллё

Нан вонэ cruisin' on the bay
Вонэ cruisin' like NEMO
Донын опччиман ттонаго щипо моллиро
Нан донын опччимансодо пульго щипо пиро
Дон опччиман мокко щипо оно чжиро

Ёриль хэсо пон наэ pay
Чжонбу да нэ бээ
Тиккыль моа тиккыль танчжинчжэм да чжибульхэ
Нэборёдво квасоби хэборёдо
Нэиль ачим нэга мичинномчором
Нэ чжоккымыль ккэборёдо

WOO нэирын опсо
Нэ мирэн больссо чжодан чжапёссо
WOO нэ доныль до ссо
Чингудыль wussup
Do you want some?

DOLLAR DOLLAR
Харуачимэ чжонбу танчжин
Даллё даллё man i spend it like some party
DOLLAR DOLLAR
Чвигумон пёльдыль ттэккачжи
Хэга ттыль ттэккачжи

YOLO YOLO YOLO YO
YOLO YOLO YO
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм
YOLO YOLO YOLO YO
Where my money yah
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм
YOLO YOLO YOLO YO
YOLO YOLO YO
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм
YOLO YOLO YOLO YO
Where my money yah
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм

Where my money yah?
Where the party yah?
Нэ ильчжуиль вольхвасумок кым-гым-гым-гым
Нэ тончжанын yah
Мит ппачжин тогия
Нан мэильгачи муль пуннын чжун

Чарари гян ккэборё
Кокчжонман хагиэн урин кквэ чжольмо
Оныльманын коминбодан Go хэборё
Ччольмёнсо аккидаган дони твэборё
Мундэборё

DOLLAR DOLLAR
Харуачимэ чжонбу танчжин
Даллё даллё man i spend it like some party
DOLLAR DOLLAR
Чвигумон пёльдыль ттэккачжи
Хэга ттыль ттэккачжи

YOLO YOLO YOLO YO
YOLO YOLO YO
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм
YOLO YOLO YOLO YO
Where my money yah
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм
YOLO YOLO YOLO YO
YOLO YOLO YO
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм
YOLO YOLO YOLO YO
Where my money yah
Танчжинчжэм танчжинчжэм танчжинчжэм

Коминбода Go
Коминбода Go
Коминбода Go Go (Everybody!)
Коминбода Go
Коминбода Go
Коминбода Go Go (Everybody!)

Коминбода Go
Коминбода Go
Коминбода Go Go (Everybody!)
Коминбода Go
Коминбода Go
Коминбода Go Go (Everybody!)

Коминбода Go
Коминбода Go
Коминбода Go Go (Everybody!)
Коминбода Go
Коминбода Go
Коминбода Go Go (Everybody!)
0:00
0:00