Etnica альбом Etnika

На музыкальном портале PlayVK Вы можете бесплатно слушать онлайн альбом «Etnika» (Etnica) без регистрации.

Слушать песни из альбома Etnika

 1. Elohai 4:28
 2. Im At Adain Ohevet Oti
 3. Masa El Heavar
 4. Zman Shalom
 5. Biglal Haruah
 6. Nizkar Bemabatech
 7. Baderech El a Kfar
 8. Bareh Li Et Hayeled
 9. Sodot
 10. Hi Haeynaim Sheli
 11. Hazayot
 12. Yalda Ahat Ktana
 13. Yerushalim Shel Zahav
 14. Lashir Itah
 15. Erez Erez
 16. Hashoter Azuali
 17. Hofei Pireus
0:00
0:00